Smittevern i 360 graders film

“Smittevern i 360 graders film” setter søkelyset på aktuelle problemstillinger innen basale smittevernrutiner. Situasjonene utspiller seg i kommunehelsetjenesten, vi følger ansatte i deres arbeidshverdag.