USHT Vestfold har sammen med organisasjonen Leve, Tønsberg og Sandefjord kommune hatt et prosjekt om forebygging av selvmord hos eldre og har laget flere ressurser tilknyttet tema

Selvmord hos eldre er et underkommunisert problem. 28% av de som tar sitt eget liv i Norge er 60 år eller eldre. Som helsepersonell har vi en unik mulighet til å legge til rette for å møte eldre med en spørrende og lyttende måte.

I Scenariobanken finner du to ulike filmer tilknyttet prosjektet. Under finner du tilhørende refleksjonshefte tilknyttet filmene. Flere undervisningsressuser finner du her