I prosjektet “Smittevern i 360 graders film” har det blitt utarbeidet fagmateriell fra FHI som deltakerne kan lese seg opp på i forkant av simuleringen. Det er også produsert filmer med et reflekterende blikk på de aktuelle problemstillingene, “I sofaen med FHI”. Her møter vi seniorrådgiver Mette Fagernes fra FHI og smittevernsykepleier og prosjektleder Jeanette Mørch Andersson fra Porsgrunn kommune /USHT Telemark.

Vi anbefaler at dere leser fagmateriellet først, før man gjennomfører en VR- basert simulering. Benytt filmene som ligger i scenariobanken under “Smittevern” til dette. For gruppeleder eller deltakere som ønsker økt kunnskap, er filmene “I sofaen med FHI” et ekstra supplement.

Fagmateriell

PP- Håndhygiene og bruk av hansker i helsetjenesten

PP- Vi kaster hansken – tar du utfordringen?

PP- Bar fra albuen og ned

PP- Basale smittevernrutiner

Film- Alle mann til pumpene – En undervisningsfilm om håndhygiene for helsepersonell

Hvis du vil lese mer, kan du oppsøke disse nettsidene

Veileder for håndhygiene i helsetjenesten

Veileder for basale smittevernrutiner

I sofaen med FHI

I sofaen med FHI : Med smittevernsblikk på refleksjonsfilmen “Nå kosær vi vårs”.

I sofaen med FHI : Med smittevernsblikk på refleksjonsfilmen “Fort gjort”.

I sofaen med FHI : Med smittevernsblikk på refleksjonsfilmen “Hjemme hos Marit”.