Hvordan komme i gang med
VR- basert simulering

Her vil du finne tips og råd til hvordan man kan begynne med VR-basert simulering.

1

Forberede

For å sette i gang kan det være hensiktsmessig å ha et felles erkjennelse av et behov, hva er utfordringene her hos oss? hva ønsker vi å oppnå? Hva er status akkurat nå og hvor skal vi?

Det er viktig å forankre et forbedringsarbeid. Dette kan gjøres ved å henvise til dagens utfordringsbilde og kunnskapsgrunnlag i ulike deler av ledelsen, de ansatte og i virksomhetens planarbeid, som feks i kompetanseplan. Gjerne sett det inn i etablerte rutiner og i andre type opplæring. For eksempel internundervisning om trusler og utfordrende atferd.

Videre kan det være nyttig å gjennomgå informasjonshefte som ligger under fagressurser.

2

Planlegge

Organiser arbeidet, hvem skal ha ansvar for hva. Sett opp en plan for hvem som skal være ressursperson for VR i virksomheten? (ansvar for brillene, hvor brillene skal oppbevares, oppdatering, wifi tilgang, tilstrekkelig med strøm på enhetene).

Videre bør det settes et mål for arbeidet, rapporter på prosessmål og resultatmål til ledelsen. Vurder også hvem som skal være gruppeledere, hvor mange briller virksomheten har behov for.  

3

Gruppeledere

Trenger gruppeledere gruppelederopplæring fra USHT? Skal gruppeledere lære opp andre gruppeledere i virksomheten slik som en TrainTheTrainer modell? Gruppelederopplæring tilbys av USHT dersom det er ønskelig, men ikke et krav.

Vi anbefaler at vedkommende som er gruppeleder har noe erfaring med å veiledning fra tidligere for å få til gode refleksjoner for hele gruppen. Gruppeledere kan benytte refleksjonsheftet som USHT har laget. Refleksjonshefte finner du under fagressurser.

Planlegg datoer og tidspunkt på når og hvor VR basert simulering skal gjennomføres.

4

Følge opp

USHT tilbyr gruppelederoppfølging i etterkant av gjennomføring av egen opplæringssesjon. Her vil man kunne dele sine erfaringer, få råd og tips til gruppelederrollen.

Det er også mulig for kommunene å delta i nettverk for VR- basert simulering, nettverket arrangeres i regi av USHT to ganger i året.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer eller har andre spørsmål til oss? Du finner kontaktinformasjon til USHT Telemark her.