Ikke ønsket

Se også..

Forebygging av selvmord hos eldre

USHT Vestfold har sammen med organisasjonen Leve, Tønsberg og Sandefjord kommune hatt et prosjekt om forebygging av selvmord hos eldre og har laget flere ressurser

Smittevern i 360 graders film

“Smittevern i 360 graders film” setter søkelyset på aktuelle problemstillinger innen basale smittevernrutiner. Situasjonene utspiller seg i kommunehelsetjenesten, vi følger ansatte i deres arbeidshverdag.

Innledning til grupperefleksjon

Her er et eksempel på hvordan man kan innlede en grupperefleksjon. Dette er kun ment som et hjelpemiddel til gruppeleder, ingen fasit på hvordan det

Informasjonshefte

Her kan du lese et informasjonshefte hvis du ønsker litt mer informasjon om Med andre briller.

Refleksjonshefte

Her kan du lese et informasjonshefte hvis du ønsker litt mer informasjon om Med andre briller.

Prosjektrapport

Sammen med Senter for omsorgsforskning har vi nå publisert prosjektrapporten med følgeforskning fra prosjektet.